image banner
Đảng bộ xã Hải Long - Những chặng đường phát triển
Lượt xem: 212

Cùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, xuyên suốt chiều dài lịch sử của đất nước, ngay từ những ngày đầu thành lập-  năm 1956, đến nay, từ khi thành lập là một chi bộ chỉ với 7 Đảng viên, đến nay Đảng bộ xã HảI Long đã có trên 300 đảng viên, trong suốt chiều dài lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, xã nhà đã có những đóng góp tích cực trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, CNH-HĐH đất nước hiện nay. Đảng bộ xã Hải Long đã trọng thể tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (2020 - 2025).

Đại hội khảng định, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết thống nhất, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.Đại hội đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đại hội đã nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát 5 năm (2015-2020) là: Phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó Đảng bộ và nhân dân xã Hải Long quyết tâm thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Đẩy mạnh phát triển văn hoá, giáo dục, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội; Bảo đảm vững chắc ANTT, an ninh tuyến. Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ bầu ra BCH Đảng bộ  .

Cùng với những thăng trầm của lịch sử đất nước, là địa bàn khó khăn so với các xã trên toàn huyện, mặc dù có những lúc chúng ta phải đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức nhưng với truyền thống đoàn kết đồng lòng, đảng bộ đã chèo lái con thuyền cách mạng, lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, có những bước tiến quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- VH XH. Đặc biệt đã đạt được thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- VHXH-XD.NTM, Đảng bộ được công nhận TSVM tiêu biểu, chính quyền đạt vững mạnh, các đoàn thể đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

Đại hội đảng bộ xã Hải Long là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa to lớn về chính trị tư tưởng như chủ tịch HCM đã  khẳng định “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng cuả Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa”. Đại hội Đảng bộ tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên, thảo luận dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ, quyết định những vấn đề quan trọng trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- VH-XH, ANQP, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội sẽ tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn bầu vào BCH Đảng bộ, BTV-BT, các PBT tại Đại hội và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Huyện HảI Hậu lần thứ 27. Thành công của Đại hội Đảng bộ xã nhà ló ý nghĩa quyết định, tạo tiền đề trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong những năm tới, đưa xã nhà ngày càng phát triển đi lên ./.

                                                              

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 844
  • Tất cả: 46586
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Long
Địa chỉ : 
Điện thoại:    * Email: xahailong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang