image banner
Phát huy vai trò của MTTQ, tích cực vận động Nhân dân xây dựng Nông thôn mới
Lượt xem: 171

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo.

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc xã Hải Long gồm các tổ chức thành viên như: Tổ chức chính trị, ban, ngành, các đoàn thể chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu. Ở cơ sở xóm có Ban công tác Mặt trận, thành viên của Ban công tác Mặt trận cũng tương tự như MTTQ xã.

  Trong những năm qua cùng với việc vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp, pháp luật, các nhiệm vụ chính trị của Đảng, chính quyền, MTTQ đã làm tốt công tác vận động Nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động được phát động, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới do Đảng lãnh đạo, Chính phủ phát động hơn 10 năm qua. MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới với được cụ thể hóa bằng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

anh tin bai

Năm 2010 Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg về mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện về ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã NTM, Xóm NTM. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã, MTTQ xã cùng các Ban công tác Mặt trận đã vận động Nhân dân tham gia xây dựng NTM với kết quả đáng ghi nhận.

Từ chuyển đổi nhận thức của Nhân dân về NTM, tiếp cận các tiêu chí gia đình NTM, xóm NTM, xã NTM, tuyên truyền vận động để Nhân dân hiểu và làm theo, xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Từ đó Nhân dân đã hiến đất làm đường giao thông, chuyển hàng rào để mở rộng đường, đầu tư xây dựng nhà cửa, khuôn viên thêm khang trang, sạch đẹp, đóng góp, ủng hộ xây dựng đường dong, đường xóm, đường điện, nhà văn hóa thêm rộng rãi, khang trang. Mỗi gia đình đã chủ động thu dọn vườn tược, làm vệ sinh môi trường, thực hiện: sạch nhà, đẹp ngõ, đẹp xóm thôn; tích cực tham gia mua BHYT, xây dựng gia đình NTM, gia đình văn hóa; mỗi người một nghề, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày thêm khởi sắc.

anh tin bai

Với sự nỗ lực phấn đấu, vượt khó đi lên, năm 2013 xã nhà có 17/17 xóm được công nhận là Xóm nông thôn mới, năm 2014 xã Hải Long được UBND tỉnh công nhận là Xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xác định xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Quyết định của UBND huyện Hải Hậu về Xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, xã nhà tiếp tục đầu tư nâng cao các tiêu chí và 100% số xóm đạt Xóm NTM bền vững và phát triển, năm 2020 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, cũng như các quyết định của trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đảng ủy ban hành Nghị quyết, UBND xã ban hành Kế hoạch về xây dựng NTM kiểu mẫu. Với phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2020-2025. Đến hết năm 2021 có 5 xóm là: xóm 2, xóm 4, xóm 5, xóm 7, xóm 10 cơ bản đạt Xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022 có xóm 6, xóm 9, xóm 13 đăng ký đạt Xóm NTM kiểu mẫu, các xóm còn lại phấn đấu năm 2023 đạt Xóm NTM kiểu mẫu và xã nhà phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

Để đạt được mục tiêu về NTM kiểu mẫu, trong những ngày này các xóm đang tập trung cao độ cho việc chỉnh trang, hoàn thiện các tiêu chí NTM, tập chung cho việc đầu tư nâng cấp đường giao thông xóm, đường nội đồng, xây dựng kè đường hoa và vệ sinh môi trường. Với vai trò thành viên của Ban công tác Mặt trận, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự điều hành của cấp ủy và lãnh đạo xóm, UBMTTQ xã đề nghị các tổ chức thành viên của MTTQ xã và Ban công tác Mặt trận phát huy vai trò của Mặt trận, với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên và toàn thể Nhân dân tham gia xây dựng NTM, từ việc chỉnh trang khuôn viên gia đình; quyét vôi, quyét màu nhà cửa, tường bao, vệ sinh đường dong, đường xóm, làm tốt việc thu gom và xử lý rác thải, tham gia xây dựng, bảo vệ đường hoa, xây dựng bờ kè khu dân cư và sông cấp 2, mua BHYT ...vv, là thiết thực tham gia xây dựng NTM. Mỗi gia đình có sự thay da đổi thịt làm cho bộ mặt của xóm thêm khang trang, xã thêm đổi mới, phấn đấu trở thành Xã nông thôn mới kiểu mẫu./.

                                                                 Lại Hồng Phưởng

                                          Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ xã

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 115
  • Trong tuần: 868
  • Tất cả: 46610
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Long
Địa chỉ : 
Điện thoại:    * Email: xahailong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang