image banner
Cẩn trọng với giao dịch về quyền sử dụng đất
Lượt xem: 195

Đất đai là lĩnh vực phức tạp và liên quan sát sườn đến các cá nhân, tổ chức.  Với mục tiêu ngày càng tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, năm 2022, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hải Hậu đã thực hiện các giải pháp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, trong đó việc công bố công khai bộ TTHC cũng như thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cho người dân theo quy định của pháp luật, các khoản phí và lệ phí phải nộp đã góp phần đẩy nhanh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, lợi dụng một bộ phận người sử dụng đất do thiếu hiểu biết các thủ tục hành chính về đất đai, không thực hiện đúng quy trình, dẫn đến mất nhiều thời gian, hoặc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nhu cầu của người dân muốn làm nhanh để sang nhượng, mua bán, đã bị các đối tượng làm “cò dịch vụ đất” lừa đảo, thu nhiều tiền nhưng thủ tục vẫn không hoàn chỉnh, gây bức xúc trong dư luận. Cũng theo phản ánh của một số người dân, hiện nay trên địa bàn huyện Hải Hậu xuất hiện một số đối tượng tự nhận là người của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hải Hậu hoặc cán bộ, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường, đến “gạ gẫm” người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện thủ tục về đất đai, (nhất là thủ tục tách, hợp thửa đất và chuyển quyền sử dụng đất) để làm dịch vụ với giá cao nhằm thu lợi bất chính.

Trước tình trạng trên, chúng tôi đã gặp và trao đổi với ông Trần Văn Trường - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hải Hậu, ông Trường cho biết: Từ đầu năm 2022 đến nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hải Hậu đã tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của huyện 24.772 hồ sơ các loại, tỷ lệ đúng hạn và trước hạn đạt xấp xỉ 100%, có 5/24.772 hồ sơ bị quá hạn. Cán bộ Chi nhánh trực tại 1 cửa đã trực tiếp xin lỗi người nộp hồ sơ và đã giải quyết dứt điểm số hồ sơ bị chậm theo đúng yêu cầu của người sử dụng đất.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện không cử bất cứ cán bộ, viên chức, người lao động nào của đơn vị, đi làm dịch vụ các thủ tục hành chính về đất đai cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện ngoài thủ tục đo đạc tách, hợp thửa đất (theo quy định trong bộ thủ tục hành chính). Việc tiếp nhận các thủ tục hành chính về đất đai, đều được Chi nhánh tiếp nhận tại Trung tâm giao dịch hành chính 1 cửa của UBND huyện Hải Hậu hoặc tiếp nhận từ UBND xã, thị trấn bàn giao lên theo cơ chế tiếp nhận tại Trung tâm giao dịch hành chính 1 cửa của xã, thị trấn.

 Đối với thủ tục đo đạc tách, hợp thửa: Việc thực hiện đo đạc tách, hợp thửa đất do cán bộ Chi nhánh phối hợp cùng UBND xã, thị trấn thực hiện. Thời gian đo đạc đều có lịch thông báo trước; quá trình đo đạc phải có mặt chủ sử dụng đất; chủ sử dụng đất liền kề; cán bộ địa chính xã, thị trấn hoặc người dẫn đo đạc do UBND xã, thị trấn cử cùng thực hiện.

Về thu phí, lệ phí: Việc thu tiền dịch vụ đo đạc tách, hợp thửa đất và phí, lệ phí được thực hiện tại Trung tâm giao dịch hành chính 1 cửa (do cán bộ Chi nhánh thực hiện) và chỉ thu khi người sử dụng đất hoặc người được ủy quyền thực hiện xong thủ tục hành chính.

Hiện nay, phí dịch vụ tách thửa thu theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh Nam Định và Công văn số 118/VPĐK-HCTH ngày 08/2/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường về điều chỉnh giá thu công việc dịch vụ. Phí, lệ phí được thu theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành ngày 06/7/2022 gồm: Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Nghị quyết số 78/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai và Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giá thu dịch vụ tách, hợp thửa đất và phí, lệ phí đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hải Hậu công khai tại Trung tâm giao dịch hành chính 1 cửa của UBND huyện và Trung tâm giao dịch hành chính 1 cửa của UBND các xã, thị trấn.  

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khuyến cáo: khi người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nên đến Trung tâm giao dịch hành chính 1 cửa của xã, thị trấn hoặc đến trực tiếp Trung tâm giao dịch hành chính 1 cửa của UBND huyện để tìm hiểu về cách thức thực hiện TTHC, về giá dịch vụ tách, hợp thửa đất cũng như phí, lệ phí phải nộp. Trường hợp cần thiết có thể gặp trực tiếp cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Trung tâm giao dịch hành chính 1 cửa của UBND huyện để được tư vấn, giúp đỡ.

Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 99
  • Trong tuần: 852
  • Tất cả: 46594
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Long
Địa chỉ : 
Điện thoại:    * Email: xahailong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang