image banner
Đảng bộ huyện Hải Hậu 76 mùa xuân xây dựng và phát triển
Lượt xem: 152

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cũng là dịp Đảng ta kỷ niệm ngày thành lập (3/2/1930). 93 mùa Xuân, 93 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước kiên trung, anh dũng, bản lĩnh và trí tuệ, đổi mới và phát triển để vượt qua chính mình, đi hết từ thắng lợi này, tới thắng lợi khác và ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo trong mọi điều kiện, hoàn cảnh… 93 năm Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp: Trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp. Giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin. Gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ. Đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng.

 

anh tin bai

 

Tháng 6/1947, Đảng bộ huyện Hải Hậu được thành lập gắn liền với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, góp sức vào mùa xuân bất tận của Đảng. 76 năm qua kể từ khi được thành lập, Đảng bộ huyện Hải Hậu đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Đảng ta, Dân tộc ta cùng đất trời đang chuyển mình vào Xuân Quý Mão mở ra những mùa xuân bất tận

Lịch sử vẻ vang

Là một Đảng bộ được tôi luyện trong quá trình cách mạng, dưới cờ Đảng, Đảng bộ huyện Hải Hậu đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân Hải Hậu phát huy truyền thống anh hùng trong hơn nửa thế kỷ cùng với quân dân cả nước chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; nay đang chung sức dựng xây huyện Nông thôn mới kiểu mẫu. 

 Từ những năm 1925, phong trào đấu tranh của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ảnh hưởng mạnh mẽ tới phong trào đấu tranh cách mạng ở Hải Hậu. Năm 1929 phát triển vào Hội Khê Ngoại (xã Hải Nam) gieo mầm cho các hoạt động của Đảng Cộng sản tại Hải Hậu. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 03/02/1930 mở ra b­ước ngoặt lịch sử mới trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng Việt Nam. Ngay thời gian đó ở Hội Khê Ngoại thành lập tổ Đảng Tháng 7 năm 1931 đã tổ chức treo cờ đỏ búa liềm trên cây gạo tr­ước Đền Hội Khê để cổ vũ nhân dân hăng hái đấu tranh cách mạng.

          Ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hà Nội. Ngày 21/8/1945, chớp thời cơ cách mạng, những người cộng sản ở Hải Hậu đã nhanh chóng tập hợp lực lượng, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang để 10 giờ sáng ngày 21/8/1945, chính quyền đã về tay nhân dân, kết thúc sự thống trị của chế độ phong kiến, thực dân trên mảnh đất Hải Hậu. Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập gồm 5 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Thiết Giáp làm Bí thư. Sự ra đời của Chi bộ Đảng là mốc son đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở huyện.

          Tháng 6/1947, Đảng bộ huyện đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất tại nhà từ họ Lại đệ tam xã Hải Long để công bố quyết định của Tỉnh uỷ thành lập Huyện uỷ Hải Hậu, đồng chí Vũ Thiện giữ cương vị Bí thư Huyện ủy. Hội nghị này có ý nghĩa như Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và quân dân huyện. Việc thành lập Huyện uỷ Hải Hậu là một bước ngoặt trọng đại đối với phong trào cách mạng của huyện; đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của phong trào cách mạng của địa phương. Từ đây, phong trào cách mạng của huyện chính thức có Đảng lãnh đạo, đưa phong trào cách mạng của huyện hoà vào dòng thác cách mạng của cả dân tộc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Huyện uỷ, huyện Hải Hậu đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

          Ngày 15/6/1947, Huyện đội dân quân Hải Hậu được thành lập do đồng chí Thành Tất Đạt (tên thật là Nguyễn Văn Chúc) làm Huyện đội trưởng. Nhiệm vụ của Huyện đội dân quân lúc này là bảo vệ chính quyền cách mạng, phát triển chiến tranh du kích và là lực lượng nòng cột cho các cuộc đấu tranh vũ trang của quân, dân Hải Hậu.

          Sau khi Huyện uỷ và Lực lượng vũ trang huyện được thành lập, hệ thống tổ chức Đảng, lực lượng đảng viên và lực lượng dân quân du kích đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Cuối năm 1947 đã có 17 chi bộ với 105 đảng viên. Đó là nhân tố quyết định để lãnh đạo phong trào cách mạng của huyện vượt qua những khó khăn, ác liệt. Với những chiến thắng vang dội như­: Văn Đàn, Cầu Đôi, đặc biệt là chiến thắng tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Biên, hệ thống phòng thủ cuối cùng của thực dân Pháp ở vùng Duyên Hải phía Nam tỉnh Nam Định, kết thúc sự chiếm đóng của thực dân Pháp và tay sai trên quê h­ương Hải Hậu.

Những thành tựu, công sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Hậu trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và công cuộc đổi mới xây dựng đất nước đã ghi thêm vào truyền thống quê hương những trang sử hào hùng mới. Quân và dân Hải Hậu vinh dự được Đảng, Nhà nước 4 lần phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và “Anh hùng trong thời kỳ đổi mới”; 40 tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 5 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; toàn huyện có 395 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”, huyện 44 năm là điển hình văn hóa toàn quốc.

Những thắng lợi trên đây khẳng định sự vận dụng sát đúng các quan điểm, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của huyện nhà; thể hiện truyền thống đoàn kết nhất trí, tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện. Cũng trong quá trình cách mạng ấy, Đảng bộ Hải Hậu đã trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ 1 chi bộ có 5 đảng viên năm 1945, đến nay Đảng bộ huyện đã có một đội ngũ hùng hậu với hơn 14 nghìn đảng viên, đang sinh hoạt trong 90 tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ huyện nhà là 1 trong 3 đảng bộ “Bốn tốt” đầu tiên của miền Bắc; là 1 trong 51 đảng bộ huyện được công nhận "Đảng bộ vững mạnh" đợt đầu của cả nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên được chăm lo rèn luyện, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được tăng cường, thực sự là hạt nhân lãnh đạo phong trào quần chúng ở địa phương.

Đoàn kết, đổi mới, dng xây

          Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ Hải Hậu đã xác định rõ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong mọi thời kỳ cách mạng: Trong xây dựng Đảng, nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó coi trọng cả hai yếu tố: Số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, chú trọng những địa bàn trọng điểm về chính trị-kinh tế, quốc phòng-an ninh, vùng đông đồng bào có đạo, quần chúng là nữ công nhân lao động và trí thức... Thực tiễn đã qua khẳng định Đảng tin dân, dựa vào dân; dân tin Đảng, theo Đảng, bảo vệ Đảng, nơi nào tổ chức Đảng vững mạnh, cán bộ, đảng viên gương mẫu thì ở đó phong trào mọi mặt phát triển mạnh.

Năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh COVID-19, thiên tai bất thường; tình hình quốc tế phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh... Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã đoàn kết thống nhất, trên cơ sở bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong toàn huyện thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra: Tổ chức thành công Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ và Lực lượng vũ trang huyện (6/1947-6/2022) đảm bảo trang trọng, tạo được dấu ấn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đổi mới theo hướng trực tuyến kết hợp với trực tiếp, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, với quyết tâm chính trị cao đã tích cực chỉ đạo tổ chức bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập và lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 tạo được đồng thuận, thống nhất của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chỉ đạo xử lý thông tin báo chí và những vấn đề dư luận xã hội phản ảnh. Công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; Công tác dân vận trong các cấp ủy đảng, chính quyền, thực hiện xây dựng mô hình “Dân vận khéo” được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được đẩy mạnh. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện tiếp tục được nâng lên; việc ban hành Nghị quyết sau các kỳ họp của HĐND huyện bảo đảm theo đúng quy định và có tính khả thi cao, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh từ thực tiễn của địa phương.

Kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 nhưng vẫn giữ ổn định và có bước phát triển; một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như cơ cấu giá trị sản xuất các ngành; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản, ngành Công nghiệp - TTCN và thu ngân sách trên địa bàn... Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản ước đạt 3.700 tỷ đồng, bằng 100,33% kế hoạch và tăng 2,93% so với năm 2021; giá trị sản phẩm thu hoạch 1 héc-ta trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 205 triệu đồng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 6.612 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch và tăng 14,01% so với năm 2021. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 542,3 tỷ đồng, đạt 203% dự toán tỉnh giao. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chuyển đổi số được triển khai kịp thời theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện đạt được kết quả tích cực... Các lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, về kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ, cải cách hành chính được chấn chỉnh và tăng cường; công tác giải phóng mặt bằng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự đồng thuận thống nhất để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; việc đầu tư thực hiện các dự án, công trình trọng điểm có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm; công tác tuyên truyền và các hoạt động trong Đại hội Thể dục thể thao các cấp huyện Hải Hậu và Ngày hội Văn hóa thể thao truyền thống dịp 02/9 được tổ chức quy mô, bài bản tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Các Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần, Đường bộ ven biển đang được triển khai mở ra diện mạo mới cho huyện Hải Hậu, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

          Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, bên cạnh những thuận lợi, cũng sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, các nghị quyết, đề án của huyện cùng với sự quyết tâm, thống nhất, cố gắng, nỗ lực, sự tích cực, chủ động kịp thời trong lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp, Đảng bộ và quân dân toàn huyện quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

          Thời gian sẽ qua đi, nhưng những kinh nghiệm được rút ra từ lịch sử sẽ còn mãi mãi; đó là những bài học vô giá cho Đảng bộ huyện Hải Hậu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Chỉ có hiểu đúng quá khứ mới biết được hiện tại và nắm chắc con đường đi tới. Nhìn vào những trang sử đã qua, chúng ta rất tự hào và tin tưởng vững chắc rằng với truyền thống vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Hậu nhất định sẽ phấn đấu vươn lên giành những thắng lợi mới trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu xây dựng Hải Hậu trở thành một huyện vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hoá, mạnh về quốc phòng-an ninh- huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước./.

Kim Luyên

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 94
  • Trong tuần: 847
  • Tất cả: 46589
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Long
Địa chỉ : 
Điện thoại:    * Email: xahailong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang