image banner
Đại hội đại biểu Hội CCB xã Hải Long lần thứ VIII thành công tốt đẹp
Lượt xem: 177

Sáng ngày 14/3/2022 Đại hội đại biểu Hội CCB xã Hải Long lần thứ VIII khai mạc và thành công tốt đẹp. Dự đại hội có Đồng chí Nguyễn Kiên Cường- UVBCH tỉnh hội, Chủ tịch Hội CCB huyện, các đồng chí trong Ban Thường trực huyện hội; Ban thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, MTTQ và 81 đại biểu hội viên tiêu biểu về dự.

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Nhâm Dàn. Hòa chung với khí thế thi đua đó Hội CCB xã Hải Long đang tích cực thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB xã lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu hội CCB các cấp. Đồng hành cùng Hội CCB Việt Nam, Hội CCB xã Hải Long qua hơn 32 năm xây dựng và trưởng thành, đã trải qua VII lần Đại hội, Đại hội lần thứ nhất có trên 60 hội viên, đến nay có 615 hội viên. Là một tổ chức chính trị -xã hội do Đảng lãnh đạo, hoạt động theo đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Được sác định “Đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng cộng sản Việt Nam, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu.

anh tin bai

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ (2017 - 2022)

Hội tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của quá trình hoạt động, hàng năm Hội  làm

tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Thường xuyên tham mưu với Đảng ủy, UBND xã về công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, kịp thời phản ảnh những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên Cựu chiến binh, Cựu quân nhân và nhân dân.

          Qu¸n triÖt s©u s¾c c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng, ChØ thÞ cña ChÝnh quyÒn, cña Héi CCB c¸c cÊp vÒ tham gia góp ý kiến xây dựng văn kiện §¹i héi Đảng các cấp đặc biệt Đại hội Đảng bộ xã và chi bộ; tham gia bÇu cö §¹i biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ (2021 - 2026) b¶o ®¶m an toµn tr­íc, trong, sau §¹i héi §¶ng vµ bÇu cö. V× thÕ qua bÇu cö héi viên có tín nhiệm được bầu vào HĐND xã giữ các cương vị chủ chốt của Đảng, Chính quyền đạt tỷ lệ số phiếu bầu cao.

anh tin bai

          Hội Động viên Cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững làm giàu hợp pháp.

Tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Hội: phát huy nội lực, tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế giỏi, giảm nghèo nhanh và bền vững, làm giàu hợp pháp. Triển khai các đề án phát triển kinh tế  địa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII.

Bằng nội lực kết hợp các nguồn vốn vay các Ngân hàng, Hội nhận ủy thác  vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội trên 2,8 tỷ đồng cho các hộ CCB, CQN và nhân dân có vốn sản suất kinh doanh, lo cho con theo học và giải quyết khó khăn trong đời sống. Phong trào sản xuất nông nghiệp đan xen có thu nhập cao, nhiều gia đình hội viên phát triển kinh tế từ trang trại, gia trại nhỏ và vừa,  xưởng sản xuất hàng thủ công và kinh doanh dịch vụ tạo công ăn việc làm cho CCB, con em CCB và CQN.

Tổ chức tổng kết 5 năm phong trào “ Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021. Xây dựng quỹ “Quỹ vòng tay đồng đội”, quỹ xây dựng  nhà khách Điện Biên Phủ, quỹ xây dựng nhà tình nghĩa CCB với số tiền trên 20.230.000 đồng.

anh tin bai

Hội phối hợp với các ban nghành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; các cuộc vận động, phong trào của đất nước, địa phương.

Hội đã động viên cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia các phong trào, các cuộc vận động nhất là phong trào “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Sáng-Xanh-Sạch đẹp để phát triển bền vững”. Được cụ thể hóa trong từng nội dung, chỉ tiêu cụ thể như:

- Tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa xóm”, xây dựng tủ sách, các Câu lạc bộ nhà văn hóa, nâng  cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt, học tập, thể dục thể thao và trang trí nhà văn hóa xóm thống nhất trong toàn xã. Bình quân mỗi tủ sách có trên 250. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam các chi hội ủng hộ trang thiết bị nhà văn hóa xóm trị giá 26.136.000 đồng.

- Vận động hội viên chưa có thẻ BHYT tự nguyện tham  gia mua đến nay 100% hội viên có thẻ BHYT, gia đình hội viên có bảo hiểm y tế đạt 97,5%.

- Hội CCB tập trung chỉ đạo các chi hội làm nòng cột thực hiện tiêu chí số 7 “Chỉnh trang khuôn viên gia đình”. Làm đường điện trục xóm, số tiền hội viên đóng góp và ủng hộ trên 350.000.000 đồng  góp phần không nhỏ vào xây dựng NTM.

-Tham gia ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy phòng, chống covit-19 của xã và các tổ covit cộng đồng hoạt động có hiệu quả, BCH Hội có kế hoạch cụ thể về phòng chống covit-19, triển khai sâu rộng tới các chi hội tổ chức thực hiện theo từng cấp độ dịch.

Động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động ủng hộ, tỷ lệ hội viên tham gia đạt trên 98,7% số tiền đạt và vượt trên mức vận động như: Ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ NNCĐDC; Ủng hộ quỹ khuyến học; Ủng hộ thiếu nhi 15/8; Ủng hộ covit-19 số tiền 319.061.000 đồng.

anh tin bai

Hội vận quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia các Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, tham gia các phong trào ở cơ sở.

- Hội đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động tập hợp CQN tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Định hướng cho Ban liên lạc CQN và Chủ nhiệm các Câu lạc bộ CQN ở xóm hoạt động truyền thống, tình nghĩa thiết thực với tinh thần tự nguyện, tự đóng góp, tự trang trải về tài chính, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền và sự chỉ đạo của Hội CCB. Đến nay toàn xã có  453 CQN tham gia sinh hoạt câu lạc bộ đạt 96,5%, tăng 2,1% so với đầu nhiệm kỳ, các câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt theo quy chế thống nhất, quỹ bình quân  300.000 đồng/hội viên.

          Hội tham gia thực hiện chế độ chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB.

          - Hội đã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hội viên và CCB: Phối hợp với các Hội truyền thống, doanh nghiệp xây và sửa chữa cho các đối tượng chính sách, hộ CCB khó khăn, số tiền giúp đỡ trên 10.000.000 đồng. Tham gia ban chỉ đạo xét duyệt cho CCB hưởng trợ cấp, đổi mã thẻ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 142,  Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ 135 thẻ, cùng với Hội đồng chính sách xét duyệt theo Quyết định 49/TTCP 216 bộ hồ sơ, Quyết định 62 bổ xung 25 bộ hồ sơ.

          - Hội đã tích cực phối hợp với cán bộ LĐTBXH để thực hiện chế độ chính sách đối với hội viên trong 5 năm đề nghị mai táng phí cho 5 hội viên từ trần theo Nghị định 150, 157 của Chính phủ; xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho 35 đồng chí. Hoạt động khuyến học của Hội hàng năm cấp tặng con hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi số tiền 12.750.000 đồng.

          - Tổ chức tặng quà, chúc thọ hội viên đến tuổi mừng thọ theo quy định của Nhà nước cho 231 đồng chí số tiền 11.550.000 đồng. Thăm hỏi hội viên ốm đau, tặng quà trong dịp Lễ, Tết 235 lượt người số tiền 20.750.000 đồng. Tổ chức tang lễ cho hội viên từ trần trang trọng theo đúng nghi Lễ tang của Hội CCB Việt Nam và phong tục tập quán của địa phương, số hội viên từ trần 50 đồng chí số tiền 37.500.000 đồng

          Hội tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

- Hội đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên và nhà trường bằng nhiều hình thức như nói chuyện truyền thống, kể chuyện  những gương chiến đấu bằng trực quan sinh động cho Đoàn viên, Thanh niên và các cháu học sinh nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Đất nước, ngày thành lập QĐND Việt Nam, ngày Hội quốc phòng toàn dân và giao lưu tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

- 5 năm qua Hội đã kết hợp các ban ngành đoàn thể tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, động viên, giao lưu, tặng quà tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền trên 5.000.000 đồng.

Với thành tích đã đạt được Hội đã hoàn thành xuất sắc 7/7 chỉ tiêu Đại hội lần thứ VII đề ra. Hội luôn giữ vững đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc của huyện Hội, 4 năm liền được tỉnh Hội tặng bằng khen, 1 năm được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, hàng năm được Đảng bộ, Chính quyền khen thưởng và nhân dân tin cậy.

Đại hội đã bầu BCH mới gồm 15 đồng chí và Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu hội CCB huyện lần thứ VII. Đại hội thông qua Nghị quyết và thành công tốt đẹp./.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 643
  • Tất cả: 46624
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Long
Địa chỉ : 
Điện thoại:    * Email: xahailong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang